CRIPTO+ AO VIVO Como está El Salvador? Programa desta semana mostra como anda a economia do país após o Bitcoin desabar 75%

Como está El Salvador? Programa desta semana mostra como anda a economia do país após o Bitcoin desabar 75%

Dupont N Inc DDNB34F

-

-

-

-

-